Všechno je jednou po šedesáté…

Šedesátý ročník festivalu Šrámkova Sobotka se uskuteční ve dnech 2. – 9. července 2016 a tématem mu bude LYRIKA DNES.
Níže naleznete nabídku festivalových náležitostí a ještě o něco níže nabídku dostupných uměleckých dílen, které můžete na festivalu absolvovat. V menu nahoře naleznete festivalový program a ostatní detaily, spojené s festivalem.

Slovo o dílnách

Dílny jsou dvojího druhu – celotýdenní a odpolední. Celotýdenní probíhají od pondělí do pátku, každý den dopoledne. Některé z nich začínají již v neděli – neformálním setkáním, během kterého se lektor seznámí s účastníky a domluví s nimi konkrétní plán toho, jak budou po následující týden pracovat. Odpolední dílny trvají dva nebo tři dny, probíhají v odpoledních hodinách a obvykle po ceně poznáte je...

Dílny, do nichž bude k 10. červnu zapsáno méně než šest účastníků, si pořadatelé vyhrazují právo zrušit. Přihlášeným zájemcům bude nabídnuto buď vrácení peněz, nebo kompenzace v podobě jiné, srovnatelné dílny.

Jednotlivé dílny lze různě kombinovat, mějte však prosím na paměti, že některé předpokládají větší zapojení účastníků než jiné.

Těšíme se na vaši návštěvu v Sobotce!

Šrámkova Sobotka

V rámci 60. Šrámkovy Sobotky jsme pro vás připravili bohatý kulturní a odborný program. Abyste měli kde složit hlavu, nabízíme také poměrně pestré možnosti ubytování v městečku Sobotka. A co se týče stravování – pokud sobě zakoupíte permanentní vstupenku, funguje tato zároveň jako legitimace pro festovalové menu ve spřízněné dvojrestauraci Pošta / Maštal (detaily naleznete na stránce Permanentky).

Řečové dílny

Rádi recitujete, mluvíte nebo jiným způsobem pracujete s češtinou? Snad máme něco právě pro vás. V řečových dílnách Šrámkovy Sobotky můžete recitovat, nahrávat rozhlasové dokumenty, improvizovat nebo dabovat: záleží jen na tom, co je vašemu naturelu nejbližší. A pokud myslíte, že máte s řečí spíše problémy: i na vás se dostane v logopedické či ortoepické dílně. Pokud snad máte dalších dotazů neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese dilny@sramkovasobotka.cz!

Jazykové dílny

Pracujete rádi s jazykem? Píšete? Překládáte? Pak jste zde správně, protože na Šrámkově Sobotce lze této zálibě popustit uzdu při účasti v některé z jazykově orientovaných dílen. Pokud snad máte dalších dotazů neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese dilny@sramkovasobotka.cz!

Hudební dílny

Není kouře bez ohýnku, není písně bez bubínku. Máte rádi zpěv sólový či sborový? Jste skladatel – aspirant, ať už tvorby vlastní nebo převzaté? Rytmus je vaše gusto a ze samplů skládáte písně těsto? Zkuste některou z našich dílen, věnovaných hudbě… Pokud snad máte dalších dotazů neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese dilny@sramkovasobotka.cz!

Dramatické dílny

Drama nabývá mnohých forem a některé z nich si můžete vyzkoušet i na Šrámkově Sobotce. Nabízíme dílny trojího zaměření, od klasického jevištního divadla přes divadelní improvizaci až k natáčení rozhlasových minutových her. Pokud snad máte dalších dotazů neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese dilny@sramkovasobotka.cz!

Kritické dílny

Máte názor a nebojíte se ho vyjádřit? Pak je právě pro vás určena některá z týdenních dílen kritického myšlení. Zvolte si, zda raději přísným okem nahlížíte na literaturu nebo na divadlo, a přijeďte si naostřit sílu svých myšlenek. Pokud snad máte dalších dotazů neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese dilny@sramkovasobotka.cz!
 

Dílny pro děti a o dětech

Děti jsou budoucnost národa. Nejen proto se jim na Šrámkově Sobotce věnujeme hned ve dvou dílnách, od těch menších (4–8 let), až k těm o něco větším (6–15 let). Pokud snad máte dalších dotazů nebo děti ještě menší a zajímala by vás možnost, jak s nimi navštívit soboteckou hernu pro nejmenší, neváhejte nás prosím kontaktovat na adrese dilny@sramkovasobotka.cz!