62. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka proběhne opět v prvním týdnu letních prázdnin, od soboty do soboty. Letos to vychází na dobu mezi 30. 6. a 7. 7. 2018. V kraji pod Humprechtem budete moci opět strávit týden ve společnosti slov, ať už na přednáškách, koncertech či autorských čteních, kreativitu bude možné projevit na jedné z mnoha soboteckých dílen. A protože nejen slovy živ je člověk, nabízíme také pestrou nabídku ubytovánízlevněné stravování, pro robátka dětské dílny a pro všechny pak permanentku! Pokud byste měli zájem o hromadnou objednávku nebo potřebovali s čímkoli pomoci, pište na info@sramkovasobotka.cz. A stejně jako každý ročník, i ten letošní je tematicky zaměřený. Letos nás bude zajímat paměť, vzpomínání, zapomíná a to, jaký je vlastně ČAS V NÁS:

Hodiny s průsvitným ciferníkem, které se na sobotecké radnici rozsvítily roku 1865, symbolizují moderní pojetí času: času měřeného, ubíhajícího a mizejícího v nenávratnu, času lineárního, který nahradil cyklický čas přírody. S rozšířením osobních hodinek jsme začali spěchat a mít málo času… Cyklické pojetí času je však stále přítomno v našem prožitku světa, v opakujících se rituálech i v jazyce. Žijeme v čase, dospíváme, stárneme a pozorujeme procesy vzniku, zrání a zániku. Jako jednotlivci i společnost máme paměť, tradice a zároveň hledíme do budoucna. Pečeť času v sobě nesou i kulturní díla a specificky to reflektují jejich čtenáři, diváci, posluchači. Čas sám se stává námětem uměleckého zpracování. Letošní 62. Šrámkova Sobotka se ve svém programu ptá: Jak času jako lidé i jako Evropané a Češi rozumíme? Co v čase přetrvává a co se mění, co o našem chápání času říká historie, jazyk, literatura a divadlo?