Festival českého jazyka, řeči a literatury je od začátku spjat také s didaktikou a učitelskou profesí. V posledních letech se snažíme vedle odborného, kreativního a kulturního programu rozvíjet také linii didaktickou: kromě BarCampu či členství v EXODu nabízíme také možnost účastni se odpoledních didaktických dílen. Didaktické dílny se snaží nabízet novou inspiraci učitelům humanitních, tedy jazykových, literárních a společenskovědních předmětů.