Učitelé EXOD (základna pro učitele a další zájemce)

Níže uvedené podmínky platily pro rok 2018, předpokládáme ovšem, že v roce 2019 budou velmi podobné – nové podmínky zveřejníme koncem podzimu 2018. 

62. Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury

Téma: Čas v nás
30.6. – 7.7.2018
Vzdělávací program akreditovaný MŠMT:

Slavnostní zahájení festivalu, poetické odpoledne.
Přednášky vysokoškolských pedagogů (garanty jsou doc. L. Lederbuchová, doc. I.Vaňková).
Odpoledne vždy dvě autorská čtení, výstavy.
Večerní kulturní programy: literární pořady, divadla, koncerty, filmy.
Interpretační dílna pod vedením režisérky H. Kofránkové.
Poznávání Sobotky a okolí.

Učitelé v činné službě získají po absolvování EXODu certifikát o dalším vzdělávání.

Cena 4. 600,-Kč (4.200,- pro členy ČMOS) za ubytování, stravu 3x denně, vstupné, účast
v dílně, jízdné, pojištění.
Bez stravování minus 1. 680,-Kč.
Zveme Vás k účasti, hlaste se přiloženou přihláškou.

Se soboteckým pozdravem
Marie Sekerová, vedoucí EXODu.

marie.sekerova@seznam.cz
tel.732 933 246 PL 493 571 434

EXOD (EVZ)

EXOD vznikl z iniciativy moravských učitelů, kteří ve třicátých letech 20. století v brněnském Klubu školství založili Exkurzní Odbor, a tak vznikla i dnešní zkratka EXOD. Jednalo se o naplnění idey „učitelé učitelům“, kdy učitelé dobrovolně a bezplatně začali organizovat základny pro vzdělávání a rekreaci svých kolegů. Na základě pozitivních zkušeností rozhodl Ústřední výbor odborového svazu pracovníků školství a vědy rozšířit tuto činnost do všech krajů republiky, bylo to celostátní hnutí. O EXOD je dodnes zájem. V r. 2016 si zájemci vybírali ze 37 základen u nás a na Slovensku. Základny umožňují účastníkům komplexně poznávat místo, které si vyberou. Poznávají přírodní i technické zajímavosti, historii, pamětihodnosti a umělce daného regionu. Účastníci EXODu bydlí v internátech a stravují se ve školních jídelnách, aby toto poznávání pro ně bylo finančně únosné.

Od r. 1963 začalo v základnách převažovat vzdělávání nad rekreací – EVZ (exkurzně vzdělávací základna). EVZ Sobotka je zvláštní tím, že je monotematická. Přebírá program festivalu Šrámkova Sobotka a zároveň mu dodává posluchače. Program festivalu doplňuje vycházkami a výlety po okolí.

Učitelé spí ve škole na lehátkách a stravují se v restauraci. Do Sobotky jezdí za kvalitním programem a obvykle sem jezdí opakovaně, navzájem se na sebe těší, neboť se za ta léta spřátelili. Do r. 1990 sobotecká základna mívala přes 80 účastníků, sotva jsme se vešli do dvou autobusů. V současné době jezdí méně mladých učitelů. Mají možnost zahraničních pobytů a během škol. roku se zúčastňují povinného vzdělávání. Pokud nový mladý učitel přijede, obvykle se na Šrámkovu Sobotku vrací.

Autor textu: Marie Sekerová

Přihláška ke stažení