Exod

EXOD(základna pro učitele a další zájemce)

– stojí 4. 500,- Kč za vše (člen ČMOS 4.100,-Kč); ubytování ve škole na lehátkách s lůžkovinami, cca 4 lidé ve třídě, stravování 3x denně v restauraci, permanentní vstupenka, pojištění, výlet do okolí.
V ceně je i interpretační dílna s rozhlasovou režisérkou H. Kofránkovou.
Každý den můžete navštívit mj. dvě autorská čtení.
Garanty odborných přednášek jsou doc. Irena Vaňková a doc. Ladislava Lederbuchová.
Hlaste se co nejdříve na adresu: marie.sekerova@seznam.cz, telefon 732 933 246.
Případně se obracejte na Olgu Bičišťovou na telefonu 737 708 677.

EXOD (EVZ)

EXOD vznikl z iniciativy moravských učitelů, kteří ve třicátých letech 20. století v brněnském Klubu školství založili Exkurzní Odbor, a tak vznikla i dnešní zkratka EXOD. Jednalo se o naplnění idey „učitelé učitelům“, kdy učitelé dobrovolně a bezplatně začali organizovat základny pro vzdělávání a rekreaci svých kolegů. Na základě pozitivních zkušeností rozhodl Ústřední výbor odborového svazu pracovníků školství a vědy rozšířit tuto činnost do všech krajů republiky, bylo to celostátní hnutí. O EXOD je dodnes zájem. V r. 2016 si zájemci vybírali ze 37 základen u nás a na Slovensku. Základny umožňují účastníkům komplexně poznávat místo, které si vyberou. Poznávají přírodní i technické zajímavosti, historii, pamětihodnosti a umělce daného regionu. Účastníci EXODu bydlí v internátech a stravují se ve školních jídelnách, aby toto poznávání pro ně bylo finančně únosné.

Od r. 1963 začalo v základnách převažovat vzdělávání nad rekreací – EVZ (exkurzně vzdělávací základna). EVZ Sobotka je zvláštní tím, že je monotematická. Přebírá program festivalu Šrámkova Sobotka a zároveň mu dodává posluchače. Program festivalu doplňuje vycházkami a výlety po okolí.

Učitelé spí ve škole na lehátkách a stravují se v restauraci. Do Sobotky jezdí za kvalitním programem a obvykle sem jezdí opakovaně, navzájem se na sebe těší, neboť se za ta léta spřátelili. Do r. 1990 sobotecká základna mívala přes 80 účastníků, sotva jsme se vešli do dvou autobusů. V současné době jezdí méně mladých učitelů. Mají možnost zahraničních pobytů a během škol. roku se zúčastňují povinného vzdělávání. Pokud nový mladý učitel přijede, obvykle se na Šrámkovu Sobotku vrací.

Autor textu: Marie Sekerová