Sobota 1. července

13.00 Šolcův statek | Autorské čtení
ČTENÍ IRENY DOUSKOVÉ
Spisovatelka Irena Dousková (*1964, Příbram) je známá především románovou trilogií Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák a Darda. Všechny tyto tituly byly úspěšně inscenovány. Za roli Helenky v Hrdém Budžesovi, uvedeném na scéně Divadla A. Dvořáka v Příbrami, získala Barbora Hrzánová r. 2003 Cenu Thálie. Pro autorské čtení na zahradě Šolcova statku si Irena Dousková vybrala svůj poslední román Medvědí tanec (2014). Jelikož se v něm věnuje Jaroslavu Haškovi, jako příhodný hudební doprovod jsme zvolili flašinet, na který jeho majitel Martin Štěpánek zahraje ve vojenské uniformě z 1. světové války.
15.00 Základní škola | Vernisáž výstavy
OBRAZ VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V DOBOVÉ KRITICE
Výstava představuje malý průřez výtvarnou tvorbou českých autorů 20. století, kteří se věnovali především grafice. Vedle vlastních výtvarných prací se návštěvník seznámí i s úryvky kritických textů, které na tato výtvarná díla a autory reagují. Kritiky byly čerpány převážně z dobových odborných časopisů a katalogů. Z prezentovaných autorů zmiňme Miroslava Houru a Zdeňka Mézla, kteří v minulosti v Sobotce vystavovali.
17.30 Zahrada | Recitace
DENÍK DÍVKY, KTERÁ HLEDÁ EGONA BONDYHO
Jevištní montáž Pavly Limmlové, studentky herectví na brněnské konzervatoři, podle stejnojmenné básnické sbírky. Pásmo bylo konzervatoří pro údajnou vulgaritu zakázáno. Hrozí nám dnes cenzura? Jak se má střední umělecká škola postavit k „dospělým“ výrazovým prostředkům? Přesvědčte se sami!
Vstupné: 30,- Kč
19.30 Sál spořitelny | Recitace
AŤ SE TI, BÁSNÍKU, SMĚJÍ!
Fráňa Šrámek vlastními slovy, mluvenými, zpívanými i zamlčenými. Kolem klavíru Tereza Causidisová, Markéta Potužáková, Přemysl Rut a Jan Večeřa.
Předpokládaná délka představení: 70 minut
Vstupné: 120,- Kč
21.00 Zahrada | Koncert
CIRKUS CERMAQUE, ČLOVĚK KRVE
Cirkus Cermaque
Žánrově i textově nepolapitelný hudebník, textař a básník Jakub Čermák se již dávno etabloval jako jedna z nejvýraznějších a nejosobitějších osobností české scény. Jako jednomu z mála se mu dlouhodobě daří přirozeně skloubit jímavé osobní výpovědi se silným sociálně-kritickým názorem. Na jeho letošní desce Neboj! výrazně převažuje právě ona angažovaná poloha, kdy velmi tvrdě a bez zbytečných jinotajů reaguje na tíživou atmosféru strachu a nenávisti, která zachvátila (nejen) Evropu po vypuknutí uprchlické krize.
Člověk krve
Za tímto lyrickým pseudonymem se skrývá vycházející hvězda písničkářské scény. Tento hudebník a skladatel, vlastním jménem Jan Senft, působivě spojuje nesmělé intimní přiznání se silnou výpovědí o vlastní generaci. Jeho texty jsou směsí bohatých básnických obrazů, do kterých na místech prosakují trefné popisy každodenní reality.
Vstupné: 140,- Kč

Neděle 2. července

09–16 Městské divadlo
BARCAMP NA TÉMA HODNOCENÍ
10.00 Spořitelna
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Kritika je boj, boj s nevkusem, stejně jako umění. Neboť kritika sama je umění, jako uměnísamo je kritikou. Pojďte s námi do tohoto boje, který startuje právě teď. Režie/dramaturgie: Lada Blažejová, Adam Hošek a Jan Trč.
13.00 Zahrada Šrámkova domu | Recitace
POETICKÉ ODPOLEDNE
Tradiční poetická procházka po soboteckých prostranstvích s divadlem, hudbou a recitací.Průvodní slovo mají členové Studia Šrámkova domu v Sobotce. Procházka začíná na zahradě Šrámkova domu.

 

Studio Šrámkova domu: Dobrodružství Toma Sawyera
Pásmo je inspirováno příběhy z knihy Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Jak to vypadá, když parta kluků provádí drobné lumpárničky? Režie Lada Blažejová.

 

Turnovské Divadelní Studio: Romeo a Julietka aneb Montekové a Kapuletky
Hříčka na klasické motivy vznikla z pozorování dětí, konfliktů kluka a holky v kladném i záporném slova smyslu. Volně podle Shakespeara napsal Petr Haken. Režie Petr Haken.

 

Charlieho foxíci: Ela, Hela a stop
V inscenaci na motivy hry Václava Havla dvě staré dámy poprvé stopují. Mají své etické zásady, své květináče, pařenáče a zavináče, krádeže, svá společenská postavení… Hrají: Tereza
Soběslavová, Lenka Skalická, režie Kateřina Urbánková.
15.00 Šolcův statek | Vernisáž výstavy
PETR MINKA
Petr Minka (*1961, Ústí nad Labem) vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou Václava Hollara v Praze. Po jejím absolvování ilustroval řadu knih, např. Mauglí nebo Ostrov doktora Moreaua. Posléze se zaměřil na volnou grafiku, zejména na ex libris a pamětní listy. Pro Městský úřad v Sobotce vytvořil trojici grafických listů s portréty nejvýznamnějších uměleckých osobností města: Fráni Šrámka, Václava Špály a Václava Šolce. Na výstavě v Šolcově statku zhlédneme výtvarníkovy malby, kresby, grafiky i ilustrace. Na vernisáži promluví tiskař a sběratel výtvarného umění Petr Kábrt. Hudební doprovod zajistí duo ve složení Josef Žemlička (saxofon) a Bohuslav Lédl (klávesy).
17.00 Kostel | Koncert
KONCERT V KOSTELE: MUSICA CUM GAUDIO

V rámci našeho hudebního putování se zastavíme u klíčové osobnosti českého básnictví a hudby 17. století Adama Michny z Otradovic, z 18. stol. připomeneme významné pražské autory Antonína Reichenauera a Jana Josefa Ignáce Brentnera. Program koncertu bude doplněn dvěma sonátami Františka Ignáce Antonína Tůmy a Georga Muffata, významného varhaníka a skladatele, který svou Sonátu in D napsal v Praze v červenci 1677, tj. před 340 lety.

Vokálně-instrumentální souboru Musica cum gaudio vykrystalizoval na sklonku roku 2008 z dlouhodobé hudební spolupráce studentů Akademie staré hudby při FF Masarykovy Univerzity. Jádrem souboru jsou jeho zakládající členové Magdalena Šmídová Turchichová, Kristýna Pangrácová Franková (zpěv) a Martin Šmíd (cembalo, varhany). Podle potřeb jednotlivých projektů rozšiřuje své řady o další hudebníky či zpěváky.Vstupné: 120,- Kč

19.30 Městské divadlo | Divadlo
ZAHRADA JANE AUSTENOVÉ
Jablka a hrušky. Samota a romány. Síla nejen k touze, ale i k rozhodnutí. 
Významná současná česká dramatička Lenka Lagronová ve své divadelní hře přivádí na scénu nejslavnější anglickou spisovatelku Jane Austenovou, která se s matkou a sestrou právě rozhoduje, jak naložit s plody jejich zahrady i života. Představění mělo premiéru roku 2014 v pražském divadle Viola.
Hrají: Marie Málková, Apolena Veldová, Magda Borová. Scéna: David Bazika. Kostýmy: Eva Kotková. Hudba: Emil Viklický. Režie: Radovan Lipus. Autorka textu: Lenka Lagronová.
Předpokládaná délka představení: 75 minut bez přestávky.
Vstupné: 120,- Kč
21.30 Zahrada Šrámkova domu | Divadlo
SOUBOR DĚVČÁTKO A SLEČNY JAROMĚŘ: UŠUBRANÁ
Není třeba opravovati nebo zastírati minulost, neboť naše doba není o nic lepší než doba minulá, rozdíl je jen v tom, že jsme si zvykli rozhlížeti se kolem očima degenrovaného měšťáka, milujícího licoměrnost, pravil K. J. Obrátil a my jsme se tím nechali inspirovat při tvorbě našeho recitačního pásma z veršů Obrátilových a Erbenových.
Předpokládaná délka představení: 30 minut
Vstupné: 30,- Kč

Pondělí 3. července

09.00 Spořitelna | Přednáška
Prof. PhDr. JIŘÍ KRAUS, DrSc.:Styl a stylistika ve škole i v řečové praxi (Kriticky o jazykové komunikaci)
Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval ruštinu a češtinu, doktorský titul získat roku 1967. Následně učil těsnopis, pracoval v Ústavu pro jazyk český, který mezi lety 1994 a 2002 vedl. Působil i na FSV UK a v zahraničí.
O přednášce: Své pojetí stylu a kultury jazykového projevu (styl je příznačným způsobem vyjadřování, a to nejenom v oblasti umělecké, je podmíněn prostředím a funkcí jazykového projevu) vyložili členové Pražského lingvistického kroužku (PLK) v cyklu přednášek, který publikovali v roce 1932 ve sborníku Spisovná čeština a jazyková kultura. Diskuse, již sborník vyvolal, se zúčastnili četní spisovatelé a kulturní činitelé (K. Čapek, F. X. Šalda, O. Fischer, V. Vančura, I. Olbracht, V. Nezval a další). Význam zásad PLK je aktuální i pro dnešní výuku češtiny ve škole. Praxe klade na moderního člověka stále více požadavků na umění dobře a přesvědčivě se vyjadřovat, psát nejrůznější zprávy apod. Nejde však jen o vlastní řečovou aktivitu, ale také o porozumění textům administrativní a právní povahy a o schopnost odhalovat ne vždy zjevné záměry autorů propagandistických a reklamních textů.

14.00 Zahrada Šrámkova domu | Čtení

LITERÁRNÍ REVUE WELES
Literární revue Weles přijedou představit s revue spřízněný básník Marek Torčík (*1993), student anglické filologie, a sociolog, literární kritik a publicista Jan Váňa (*1986), který právě na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě pracuje na doktorátu se zaměřením na sociologii literatury a kulturní aspekty postkomunistické transformace. V lednu letošního roku debutoval sbírkou Horizont očekávání.
16.00 Zahrada Šrámkova domu | Poslech
LIBERATURA S JONÁŠEM ZBOŘILEM
Liberatura je rozhlasový pořad Radia Wave, mapující novinky literární scény. Ať už se jedná o prózu, poezii, grafiku knih, či literární adaptaci, Liberatuře nic neunikne! Na festivalu pořad představí jeho moderátor Jonáš Zbořil (*1988).
17.00 Zahrada Šrámkova domu | Čtení
POEZIE OKRAJE: JAN NĚMČEK
Jan Nemček (*1986) publikoval v časopisech Host, Tvar, H_aluze, Weles, Artikl, Protimluv a dalších, jeho básně zazněly také v rozhlase. V Ostravě organizuje příležitostná autorská čtení pod názvem Literární sprcha. V roce 2016 vydal debutovou básnickou sbírku Proluka, za niž byl nominován na Cenu Jiřího Ortena.
18.00 Zahrada Šrámkova domu | Promítání
SELSKÝ ROZUM
Dokumentární film Zuzany Piussi a Víta Janečka o souvislostech podnikání Andreje Babiše v zemědělství. Po promítání následuje beseda se Zuzanou Vlasatou a Jakubem Patoučkou nad knihou Žlutý baron, která vypráví příběh pátrání dvou novinářů Deníku Referendum, Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky, po odpovědi na otázku, jaké jsou skutečné úmysly Andreje Babiše v politice. Vzali vážně jeho politická hesla a začali je poměřovat s realitou. Slogan „Řídit stát jako firmu“ je přivedl do Babišových firem: do Agra Jevišovice, do Kosteleckých uzenin, k hustopečskému zemědělskému podniku a do Vodňan, kde stojí slavná drůbežárna. Ve spoluráci s Deníkem Referendum.
Vstupné dobrovolné
19.30 Městské divadlo | Divadlo
DIVADLO AD HOC: IL CONGELATORE – ZMRAZOVAČ
Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly. Přežijte v časech kmotrů a možná přijde i happy end. V sále je přísně zakázána konzumace zmrzliny!
Divadelní hra Il Congelatore vtáhne publikum do USA za podivných časů prohibice. Ve třech jednáních vypráví o osudech dobře etablovaného mafiánského klanu a sleduje cesty přistěhovalců v Novém světě. Jedná se o komediální operní drama plné napětí a morálních dilemat, které je prošpikováno hudebním géniem Verdiho, Pucciniho, Leoncavala, Bizeta a dalších mistrů.
Scénář a texty písní: Jan Duchek. Dirigent a hudební nastudování: Lukáš Habanec. Scénografie a kostýmy: Anežka Habancová.
Předpokládaná délka představení: 115 minut včetně přestávky.
Vstupné: 120,- Kč
22.00 Zahrada Šrámkova domu | Film
PŘÍPAD PRO ZAČÍNAJÍCÍHO KATA
Případ pro začínajícího kata je posledním snímkem, na jehož režii a scénáři pracoval Pavel Juráček. Film mísící v sobě jemnou absurditu, černý humor, ironii a grotesknot navíc narazil na nepochopení ze strany normalizační cenzury a skončil v trezoru. – Jeho zdigitalizovanou verzi přijede představit Briana Čechová. Pořad vznikl ve spolupráci s Národním filmovým archivem.
Vstupné: 60,- Kč

Úterý 4. července

09.00 Spořitelna | Přednáška
Mgr. Michael Špirit, Ph.D.: Jak po půlstoletí dokončit spisy velkého kritika? (K vydávání Souboru díla F. X. Šaldy)
Vystudoval bohemistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 1993 působí v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK (2001–2006 ve Slovanském ústavu na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu). Byl redaktorem Revolver Revue a Kritické Přílohy RR, v roce 2010 spoluzaložil Institut pro studium literatury.O přednášce: Soubor díla F. X. Šaldy začal vycházet v roce 1947, deset let po kritikově smrti. Rozvržení řady respektovalo autorovy původní knihy esejistiky a beletrie, a vedle toho mělo přinést v chronologickém pořádku všechny Šaldovy časopisecké příspěvky. V době nejhoršího stalinistického teroru se podařilo v rychlém sledu zpřístupnit solidně komentované první díly spisů, ale od poloviny padesátých let tempo vydávání sláblo a z jednotlivých knih cenzura navíc začala vyřazovat příspěvky, u nichž jí vadilo buď téma, nebo Šaldův způsob zpracování. V roce 1963, paradoxně v době, kdy se do české literatury řada zapovězených jmen vrací a kdy do ní vystupuje mnoho nových talentů, vydávání Souboru díla F. X. Š. ustalo, a řada tak zůstala torzem. Přednáška pojedná o problémech, jimž byli vystaveni editoři, kteří po bezmála padesáti letech řadu dokončili, resp. zakonzervovali.
11.00 Sál Spořitelny | Přednáška
EDICE JEDINÉHO ŠALDOVA ROMÁNU
V příspěvku Jiří Flaišman a Michal Kosák, editoři nového vydání románu Loutky i dělníci boží (IPSL, 2016), představí jeho knižní i elektronickou edici v kontextu vydavatelských snah o zpřístupnění Šaldova slovesného odkazu. Zaměří se především na shrnutí ediční problematiky spojené s vydáním textu a upozorní na možná nová čtení tohoto secesního románu.
14.00 Zahrada Šrámkova domu | Čtení
LITERÁRNĚ-KULTURNÍ ČASOPIS H_ALUZE
Tomáš Čada (*1985) je spoluzakladatelem a redaktorem Literárně-kulturního časopisu H_aluze, který vychází od roku 2007. Své texty publikoval časopisecky mj. ve Tvaru, Psím víně, v příloze Salon deníku Právo) a ve výběrové ročence Nejlepší české básně 2013. Podílí se na organizaci literárních akcí a na dramaturgii pražského Domu čtení. V roce 2013 mu vyšla básnická sbírka Spodní patra.
16.00 Zahrada Šrámkova domu | Poslech
HRY A ČETBA NA ČRO VLTAVA
Dramatickou tvorbu ČRo Vltava představí rozhlasový režisér Aleš Vrzák. Vyprávět bude o tom, jestli existuje něco jako typický formát rozhlasové hry pro Vltavu, ale také o tom, jak na Vltavu dostat metal a jak její posluchači přijímají tvorbu Jaroslava Rudiše.
17.00 Zahrada Šrámkova domu | Čtení
POEZIE OKRAJE: JAN TĚSNOHLÍDEK
Jan Těsnohlídek (*1987) je český spisovatel, básník, vydavatel a redaktor, nejmladší člen české sekce PEN klubu. V roce 2009 založil s Petrem Štenglem nakladatelství Petr Štengl, roku 2011 vlastní nakladatelství JT’s. Některé jeho básně byly zhudebněny kapelami Umakart a Lesní zvěř. S Milanem Kozelkou inicioval antiprojekt Praha těsto literatury. V roce 2017 mu vyšel výbor z dosavadní tvorby.
18.00 Městská knihovna | Vernisáž
CENA F. X. ŠALDY 1995–2016
Výstava přibližuje laureáty ceny F. X. Šaldy, která se uděluje již od roku 1995 za mimořádný kritický výkon knižní povahy, v prvních letech soustředěná více na kritiku literární a od roku 2001 byla cena rozšířena na všechny druhy umění. Cenu uděluje Nadační fond založený Společností F.. X. Šaldy a o laureátovi rozhoduje odborné grémium. V posledních letech se cena uděluje v prestižních prostorách Muzea Kampa. Výstava portrétuje hlavně samotné knihy, za které byla cena udělena.
19.30 Spořitelna | Recitační pásmo
ALCHYMIE SLOVA
Jaký vztah měl kritik F. X. Šalda k tzv. proklatým básníkům? To vám přiblíží v recitačním pásmu kombinujícím Šaldovy kritiky a texty, o nichž se vyjadřoval, Rudolf Kvíz, Jiří Schwarz a Libuše Heczková. Na flétnu je doprovází Jan Riedlbauch.
Vstupné: 120,- Kč
21.00 Zahrada Šrámkova domu | Koncert
HOUPACÍ KONĚ
Ústecká kapela Houpací koně v čele s textařem, zpěvákem a spisovatelem Jiřím Imlaufem si již více jak dvacet let drží své nezastupitelné místo mezi tuzemskými rockovými kapelami. Imlauf přetavuje ústeckou bezútěšnost, šeď, ale i tamější záblesky naděje do precizně vystavěných lyrických textů, kde žádný verš není navíc a kde láska je chlap, co jde pít. Melancholické kytarové akordy, vnitřní rozervanosti tak akorát, upřímnosti spoustu.
Vstupné: 80,- Kč

Středa 5. července

09.00 Spořitelna | Přednáška
Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.: Dlouhé vlasy krátký rozum (Kritika, kritičnost a ženy české literatury)

Literární historička a kritička, pracuje v Ústavu české literatury a komparatistiky a v Centru genderových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, spolupracuje s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity. Spolupracuje s časopisy A2 a Revolver Revue a s portálem Institutu pro studium literatury. Je předsedkyní Nadačního fondu F. X. Šaldy, který uděluje každoročně Cenu F. X. Šaldy.

Ženy jako literární kritičky najdeme v českém prostředí od 60. let 19. století a jejich význam nebyl nijak marginální. Přednáška připomene jak nejvýznamnější osobnost literární kritiky druhé poloviny 19. století Elišku Krásnohorskou, tak osobnosti jako Anežku Schulzovou a Terézu Novákovou a jejich mladší kolegyně Pavlu Buzkovou a Zdenku Háskovou. Jestliže kritická činnost spisovatelek jako Nováková a Krásnohorská přece jen známá je, pak o kritičkách období první republiky se toho ví méně, ačkoliv ji „provozovaly“ velmi úspěšně – mezi jinými hlavně Marie Pujmanová nebo Marie Majerová. Vedle spisovatelek se profilovala řada pozoruhodných osobností, o jejichž kritické práci toho víme poměrně málo, jako příklad lze uvést Věru Taubovou-Liškovou nebo kritičky, jako byla Irma Fischerová; obě zahynuly během druhé světové války. Tato jména jsou však jen příklady bohaté činnosti žen v oblasti literární kritiky před 2. světovou válkou, která nám zůstává poněkud utajena.

14.00 Městské divadlo | Divadlo pro děti
POHÁDKY Z LESA – ZRUŠENO
Les je místo, kde rostou houby. Les je plný zvěře. Les to nejsou jenom stromy, ale brána, která otevírá třem pohádkám dveře. Les je ústřední místo, ve kterém se prolínají 3 krátké pohádkové příběhy. Půjdeme po stopách Mášenky a medvědů, Budulínka a mazané lišky a vykutáleného Koblížka. Co se asi tak stane, když se cesty našich hrdinů střetnou? A co na to zvířátka? Je Máša mazanější než liška? Budulínek hbitější než zajíc? Koblížek skutečně tak vychytralý? Každá pohádka přeci dobře končí, nebo snad ne?
Režie: Tomáš Podrazil. Scénografie: Zuzana Vítková. Hrají: Tomáš Podrazil, Brigita Cmuntová.
Předpokládaná délka představení: 45 minut
Vstupné: 30,- Kč
14.00 Zahrada Šrámkova domu | Čtení
PSÍ VÍNO, ČASOPIS PRO SOUČASNOU POEZII
Časopis Psí víno přijede představit jeho redaktorka Terézia Klasová, studentka katedry scénáristiky a dramaturgie FAMU. Spolupracovala na několika filmových projektech (Nic se nestalo, Pobyt, Dovolená, Oslava), na intemediálním projektě Kryptický bísník a divadelních dílnách s pacienty psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Příležitostně se věnuje literární kritice a překladům z angličtiny.
16.00 Zahrada Šrámkova domu | Poslech
DOKUVLNA LIVE
Zveme na poslechový večírek DokuVlny – nové podcastové řady Radia Wave. Audiodokumenty představí dramaturgové a tvůrci DokuVlny Brit Jensen a Jiří Slavičínský. Uslyšíte dokument, který se odehrává celý ve tmě. Uslyšíte o Sabině, která má strach ze smrti, ale zároveň i nápad, jak strachu zbavit. Dozvíte se o Adamovi, který musí při hledání lásky překonávat větší překážky než většina z nás.
17.00 Zahrada Šrámkova domu | Čtení
POEZIE OKRAJE: MARIE FERYNA
Marie Feryna (*1993) je básnířka, publicistka, redaktorka, překladatelka a aktivistka. V roce 2016 vydala debutovou sbírku Přes setřením, publikovala v Tvaru, Psím víně, H_aluzi či Welesu. Je členkou hudebně improvizačního uskupení Krajní levice, textově a vokálně se podílela na album Čtyři tváře města projektu Yöllä (např. s Dominikem Zezulou a Janem Těsnohlídkem ml.). Je spoluzakladatelkou Bohemistického kruhu a členkou spolku Trans*parent.
17.00 Koupaliště | Závod
ZÁVOD ŠRÁMKOVA JEDENÁCTKA
Běžecký závod po malebných lesních cestách Českého ráje pro okysličení kulturou znavených těl účastníků festivalu, otevřený také domácím soboteckým i přespolním běžcům. Start a cíl závodu bude na městském koupališti v Sobotce.
Délka závodu je 11 km. Registrace od 17 hodin na koupališti, start v 18 hodin, vyhlášení výsledků ve 20 hodin na koupališti.
19.30 Městské divadlo | Divadlo
DIVADLO MASOPUST: LIDOVÝ KOUSEK
Kdo zaváhá, nepochodí!
Otevřená partitura pro tři. Volksstück. Secvičená věc. Voiceband. Není to představení, není to koncert, není to televarieté. Jde o to, aby bylo jasno: NEMRKAT/ NEMRAČIT/ NESMRKAT/ NESVAČIT/ NEKAŠLAT/ NEKROUTIT/ NEKRČIT/ NERMOUTIT. A spokojenost, spokojenost lidem dát, zbytečně lidi nelekat. Folklór vnitřní korupce. Autorský voiceband tří herců ve spolupráci s divadelní společností Masopust, jejímž dlouhodobým zaměřením jsou náročné a mnohdy básnické texty, jejichž sdělení leží ve slově. Masopust pokračuje v pěstování silného jevištního jazyka jako možnosti sdílení podstatných témat.
Režie: Ivana Uhlířová, Michal Kern, Miloslav König. Dramaturgie: Tereza Marečková. Hrají: Ivana Uhlířová, Michal Kern, Miloslav König.
Předpokládaná délka představení: 60 minut.
Vstupné: 120,- Kč
22.00 Šrámkova Sobotka | Recitace
SPOLEČNOST MRTVÝCH BÁSNÍKŮ
Každý rok opustí tento svět někdo, komu říkáme básník – člověk s darem jazyka, myšlenky a citu. Diváci i účinkující se s umělcem rozloučí způsobem nejpatřičnějším, kolektivní vzpomínkou na jeho dílo. Tento pořad v podání Císařova nového divadla provází festival Šrámkova Sobotka již od roku 2007 a celou dobu v něm účinkuje Císařovo nové divadlo – a především vy.

Čtvrtek 6. července

09.00 Přednáška | Spořitelna
Doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.: Průhledy do literární kritiky 20. století

Vystudoval češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity) v Brně. Následně pracoval v brněnské pobočce Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, byl i redaktorem několika periodik, od roku 1994 působí na Pedagogické fakultě MU.O přednášce: První část přednášky bude nástinem dějin české literární kritiky 20. století zaměřeným na její hlavní představitele v jednotlivých obdobích. Tento nástin bude doplněn přehledem nejvýznamnějších periodik 20. století, v nichž vycházely kritické soudy o literatuře. V druhé části přednášky zazní několik těchto soudů, jejichž autory jsou známí kritikové, ale i spisovatelé. Třetí část bude ukázkou soudobého kritického přijetí jednoho významného díla, a to Vančurova Rozmarného léta (1926).

14.00 Zahrada Šrámkova domu | Čtení
SOUVISLOSTI, REVUE PRO KULTURU A LIERATURU
Kulturní revue přijede představit Jonáš Hájek (*1984), český básník a hudebník. Vystudoval hudební gymnázium a vystudoval hudební vědu na FF UK.V roce 2007 získal za svou sbírku Suť Cenu Jiřího Ortena (společně s Petrou Hůlovou, která cenu dostala za román Umělohmotný třípokoj). Dále vydal sbírky Vlastivěda a Básně 3. Spolu s ním přijede Ondřej Krystyník (*1993), jenž pochází z Mariánských Lázní, studuje v Brně anglistiku. Publikoval v časopisech Host, Souvislosti a Partonyma, a také Hana Pololáníková, nadějná básnířka a talentovaná fotografka z Velatic – malé vesničky poblíž Brna. Po dokončení studia na Biskupském gymnáziu se na čas věnovala bohemistice a v současné sobě studuje fotografii na univerzitě Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem.
16.00 Zahrada Šrámkova domu | Poslech
AUTENTICITA NAHRÁVKY: BÁSNÍCI NA SVÝCH MÍSTECH
Alena Zemančíková, slovesná dramaturgyně Českého rozhlasu, uvede dvě nahrávky čtení shodného textu Il nostro delta Petra Borkovce o místě, které dalo vzniknout básni. Při práci na nich se jednou snažila nastolit reálné prostředí ze zvukového archivu, neboť nebylo možné natáčet v deltě řeky Pádu v Itálii. Výsledný pořad však nedopadla podle jejích představ, rezignovala tedy na prostředí italské delty a vydala se s básníkem natáčet k Berounce. Jak to dopadlo? V čem se nahrávky vzniklé pro ČRo Vltava liší?
17.00 Zahrada Šrámkova domu | Čtení
POEZIE OKRAJE: JAN ŠKROB
Jan Škrob (*1988), básník, překladatel. Debutoval sbírkou Pod dlažbou (Eman 2016), za kterou byl letos nominován na cenu DILIA Litera za objev roku. Jeho básně byly zařazeny do ročenky Nejlepší české básně 2015. Připravuje k vydání novou sbírku s názvem Reál. Vedle uměleckých aktivit je též šéfredaktorem časopisu Protestant a podílí se na přípravě pořadu Hergot! na Radiu Wave.
19.30 Městské divadlo | Divadlo
SOUBOR RELIKTY HMYZU | MÉDEA KRVÁCÍ
Jsou lidé, kteří z vlastní vůle, nebo vlivem vnějších okolností, nechtějí, nemohou, či možná neměli býti rodiči. Kdo jsou? Co dělají? Čeho se vzdávají a co naopak mohou získat? Medea krvácí je zpěv veselého průvodu plačících žen. Divadelní studie (ne)dobrovolné neplodnosti. Autorská variace na Euripidovské téma pro čtyři ženy, jednoho muže a vás… Hrají: Kateřina Dvořáková, Antonie Formanová, Edita Valášková, Stephanie Van Vleet, Vojtěch Vávra. Scénář: Adam Pospíšil. Režie: Josefina Formanová, Adam Pospíšil a Šimon Stiburek. Hudba a video:Vojtěch Vávra. Lightdesign: Kryštof Pokorný. Scéna: Lenka Potměšilová Kostýmy: Natalie Nováková.
Předpokládaná délka představení: 55 minut s krátkou interrupcí.
Vstupné: 120,- Kč
22.00 Zahrada Šrámkova domu | Koncert
OSTRAK MODE SOLO
Sólový projekt kytaristy a skladatele Josefa Ostřanského známého především z kapel jako Dunaj či Kuzmich Orchestra. Písně o vztazích, písně o živlech, písně o šablonách, které jsme si nechali naprogramovat, ať už svými rodiči, školou nebo ideologií svého okolí, a které častokrát žijeme místo svých životů vlastních.
Vstupné: 80,- Kč

Pátek 7. července

09.00 Spořitelna | Přednáška

Doc. PhDr. Erik Gilk, Ph.D.: Literární kritika v praxi

Vystudoval češtinu a historii na FF MU v Brně, od roku 2000 působí na Katedře bohemistiky FF UP v Olomouci. Odborně se zaměřuje především na oblast meziválečné a současné české literatury, je členem redakční rady časopisu Český jazyk a literatura.

O přednášce: Přednáška bude sestávat ze dvou částí. V první části bude ve stručnosti nastíněna historie české literární kritiky s důrazem na různorodé názory na funkce a poslání literární kritiky. Ve druhé části pak budou podány praktické informace týkající se literárněkritické produkce, aby posluchači mohli nahlédnout do tohoto typu literární komunikace nejen z pozice recipienta. Autor přitom může nabídnout nejen svoje téměř dvacetileté zkušenosti literárního kritika pravidelně sledujícího současnou českou prózu, ale i znalosti vysokoškolského pedagoga vedoucího semináře tvůrčí literární kritiky.

14.00 Zahrada Šrámkova domu | Divadlo pro děti
VOZICHET A RUDOLF HANCVENCL: V JEDNOM LESE, V JEDNOM DOMKU
Pásmo klasických pohádek v moderní úpravě pro potencionální rodiče a jejich eventuální děti. Scénář: Rudolf Hancvencl na motivy klasických pohádek. Režie: Rudolf Hancvencl. Loutky: Ivana Hancvenclová. Hudba: Rudolf Hancvencl.
Předpojkládaná délka představení: 30 minut.
Vstupné: 20,- Kč
15.00 Spořitelna | Diskuse
KRITIKA KRITICE KRITIKOU
Uvažujeme o umění. Přemýšlíme o dílech. Něčím na nás působí. A kritika je tu od toho, aby… Proč vlastně? K čemu jsou dobří kritici v dnešní (ne)kritické době? O čem vůbec píší? O čem by chtěli? O čem by mohli, kdyby… A jak si spolu mohou rozumět kritici, recenzenti, komentátoři a publicisté reflektující rozličné oblastí umělecké tvorby? Moderuje Petr Christov.
19.30 Městské divadlo
JARMARK DÍLEN
Vystoupení účastníků letošních tvůrčích dílen.
22.00 Spořitelna
VÝSTUP Z UČITELSKÉ DÍLNY
Představení EXODu připravené pod vedením Hany Kofránkové.

Sobota 8. července

9–13 náměstí | Jarmark
TŘEŠŇOVÝ JARMARK
Každoroční tradiční akce.
10.00 Spořitelna
ZAKONČENÍ FESTIVALU
Dobojováno jest aneb Nekritické ohlédnutí za uplynulým týdnem!Režie/dramaturgie: Lada Blažejová, Adam Hošek a Jan Trč.
11.00 Spořitelna | Divadlo
JARMARK DÍLEN
Vystoupení účastníků letošních tvůrčích dílen.
19.30 Zahrada Šrámkova domu | Koncert
FESTIVALOVÁ TEČKA: NEŘVI MI DO UCHA; BÁRA ZMEKOVÁ
Bára Zmeková
Bára Zmeková je kladatelka a textařka pohybující se mezi jazzem, folkem, klasickou hudbou a elektronikou. Křehkost a naléhavost odlehčuje humorem a nadhledem a od klavíru byste ji těžko oddělili. Vedle své písničkářské tvorby je také jedním ze členů elektro-akustického projektu FORMA, v němž se podílela na vzniku živých sountracků k filmům Metropolis (Fritz Lang) a Erotikon (Gustav Machatý).
Neřvi mi do ucha
Vynálezci žánru introvertní disko. Nejisté koukání do země a nejisté texty jistí elektronické bicí a zamotané linky dechových nástrojů. Čeština střída slovenštinu, saxofon střídá klarinet. Utiekame, utiekame, nevieme kam.

Vstupné: 140,- Kč

Další výstavy

Spořitelna
V DIALOGU S LIBUŠÍ MONÍKOVOU
Výstava představuje životní osudy a literární dílo české německy píšící autorky. Třebaže získala za své knihy řadu mezinárodních literárních cen, nemá dosud v povědomí českých čtenářů odpovídající místo. Výstava nabízí hlubší pohled na osobnost spisovatelky: prostřednictvím vzpomínek, textů či úvah literárních vědců a přátel; reflexi významu, povahy a místa její tvorby v evropské literatuře a kultuře. Výstavu připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti.
Humprecht
DOBRODRUŽSTVÍ CYKLISTIKY
Netradiční sportovní výstava představuje ranou éru české cyklistiky: období, kdy se jezdilo na vysokých kolech. Výstavu připravila Lenka Mazačová z Regionálního muzea v Kolíně. Její koncepce směřuje od nejstaršího předchůdce kola – draisiny – po bezpečník (nízké kolo). Důležitou fází vývoje u nás byla 60. – 70. léta 19. století, která představují dosud neprobádaný úsek dějin cyklistiky. Tehdy se jezdilo na dřevěných kolech typu michaux. V rámci přípravy výstavy se při získávání informací podařilo kurátorce nalézt plakát na nejstarší cyklistický závod u nás. Těžiště výstavy však spočívá v éře vysokých kol trvající zhruba 15 let.
Humprecht
LES ULTRAMARÍNOVÝ A JINÉ POŠETILÉ KRAJINY
Malířka Daria B. Novotná přivezla ze Slavkova u Brna osm z mnoha svých obrazů, které díky svým barevným kompozicím zvou vnímavé pozorovatele k dobrodružné cestě za objevováním tajemství našeho světa. Krajiny na obrazech jsou pozměněné, modifikované, neodpovídají realitě, na první pohled se mohou zdát nesourodé. Jde o náhodně viděné krajiny a jejich fragmenty, v nichž dojem převažuje nad realitou.