Snažíme se, aby byl program festivalu pestrý a každý si v něm našel to své – bez ohledu na vzdělávání, zaměstnání, věk či pohlaví. Přesto není složité se v programu vyznat: víkendové dny reprezentují chaos, všední dny řád. Od pondělí do čtvrtka tak platí, že v devět hodin začíná přednáška, ve čtrnáct hodin první autorské čtení (letos věnované poezii devadesátek),
o hodinu později začíná druhé autorské čtení (letos věnované vztahu mezi subjektivitou a pamětí), v šestnáct hodin začíná poslechový pořad připravovaný ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava. Večerní program začíná v 19.30. Ale v pátek se to celé láme: odpoledne už plně patří dílenským výstupům, pátek se tedy volně přelije do soboty a ta vrcholí Festivalovou hudební tečkou.

Dílny zpravidla probíhají od 9.30 do 12.30 (dětské od 9 do 13), sbor je od 17 do 18.30 (a paralelně s ním funguje odpolední družina), po individuální dohodě s lektorem může dojít ke změnám.

Sobota 30. června 2018

13.00 Emil Hakl čte ze svých knih, Šolcův statek

15.00 Vernisáž: Tři výročí české grafiky, Základní škola 

19.30 …a bolelo nebe (Dismanův rozhlasový dětský soubor), Městské divadlo (vstupné 60,- Kč)

21.00 Dvojkoncert Aran Epochal & Leto, Zahrada Šrámkova domu (vstupné 150,- Kč)

Neděle 1. července 2018

9–16: BarCamp 2018: Kánon, Městské divadlo 

10.00 Zahájení festivalu, Sál Spořitelny 

13.00 Poetické odpoledne, Šolcův statek 

15.00 Vernisáž: Jiří Anderle. Kresby a grafiky, Šolcův statek 

17.00 Komorní koncert: Wihanovo kvarteto, Kostel (vstupné: 120,- Kč)

19.30 Kytice (Herecké studio Švandova divadla), Městské divadlo (vstupné: 120,- Kč)

21.00 Nokturno: Asstma, Zahrada Šrámkova domu  (vstupné: 80,- Kč)

Pondělí 2. července 2018

9.00 Přednáška prof. Milana Hlavačky Čas a moderní doba. Unifikace času a kontrola časem, Sál Spořitelny

11.00 Návštěva u Šrámků, Muzeum Fráni Šrámka

14.00 Poezie 90: Petr Borkovec, Zahrada Šrámkova domu 

15.00 Paměť v textu: Natálie Hájková Paterová, Zahrada Šrámkova domu

15.00 Dětem: Červená Karkulka (divadélko Julie), Děkanská zahrada (vstupné dobrovolné)

16.00 ČRo: BáSnění aneb Nevyžádaná poezie, Zahrada Šrámkova domu 

17.00 Vernisáž: Neviditelný most. Milada Blekastadová Topičová, Knihovna

19.30 Spolu, Městské divadlo (vstupné: 120,- Kč)

21.00 Promítání: Happyend, Zahrada Šrámkova domu (vstupné: 60,- Kč)

Úterý 3. července 2018

9.00 Přednáška doc. Ireny Vaňkové: Jako husa klasu. Čas v českém jazykovém obrazu světa, Sál Spořitelny

14.00 Poezie 90: Jaromír Typlt, Zahrada Šrámkova domu

15.00 Pameť v textu: Pavel Novotný, Zahrada Šrámkova domu

16.00 ČRo: Peter Handke: Proč kuchyň?, Zahrada Šrámkova domu

19.30 Povíme si to, Sál Spořitelny (vstupné: 120,- Kč)

21.00 Já jsem Krabat, Městské divadlo (vstupné: 120,- Kč)

Středa 4. července 2018

9.00 přednáška prof. Aleny Macurové, Naďy Hynkové Dingové, Ph.D., a Bc. Michala Brhela: Čas a čeští neslyšící, Sál Spořitelny 

14.00 Poezie 90: Michal Habaj, Zahrada Šrámkova domu 

15.00 Paměť v textu: Josef Straka, Zahrada Šrámkova domu

16.00 ČRo Vltava: Letní festivalové ArtCafé LIVE, Zahrada Šrámkova domu

17.00 Běžecký závod Šrámkova jedenáctka, Koupaliště

19.30 Fialky a mejdlíčka, Městské divadlo (vstupné: 120,- Kč)

21.00 Koncert: Vložte kočku, Zahrada Šrámkova domu (vstupné: 100 ,-Kč)

Čtvrtek 5. července 2018

9.00 Přednáška prof. Jiřího Holého: 100 titulů České knižnice od svatováclavských legend k Václavu Havlovi, Sál Spořitelny

13.00 O květině. Pořad Zuzany Maléřové, Šolcův statek

14.00 Poezie 90: Radek Fridrich, Zahrada Šrámkova domu

15.00 Paměť v textu: Alice Prajzentová, Zahrada Šrámkova domu

16.00 ČRo Vltava: Abychom se jako andělé nevznesli někam, kam ještě nepatříme, Zahrada Šrámkova domu

17.00 TGM to nikdy nebude mít lehké, Sál Spořitelny

19.30 Hovory v mlčení, Sál Spořitelny  (vstupné: 120,- Kč)

21.00 Literární pořad věnovaný Evženu Oněginovi, Sál Spořitelny (vstupné: 120,- Kč)

22.30 Společnost mrtvých básníků, Městský park

Pátek 6. července 2018

9.30 přednáška doc. Alice Jedličkové: A to jste nemohl požádat o dovolení? – Nebyl čas. Tohle je krátký román., Sál Spořitelny

14.00 Helena Illnerová a Jiří Grygar, Šolcův statek

15.00 Dětem: Zlatá ryba (Illegumova divadelní společnost), Děkanská zahrada (vstupné: 30,- Kč)

17.00 Té o páté (I), Městský úřad

19.30 Večer svač! (II), Městské divadlo 

22.00 Candrbál (III), Sál Spořitelny

Sobota 7. července 2018

10.00 Zazvonil zvonec. (IV), Městské divadlo

18.00 Festivalová tečka: Avokaduo & Severní nástupiště, Zahrada Šrámkova domu (vstupné: 150,- Kč)