Šrámkova Sobotka 2016 – Lyrika dnes

Sobota 2. července

16:30 základní škola | vernisáž
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIE JIŘÍHO DEMLA
Jiří Demel vidí a fotografuje věci, jichž si většina lidí všimne, až když je vidí vyfotografované. Náměty jsou různorodé – hory, město, architektura, sochy, zajímavá zákoutí, detaily a kontrasty. Rád experimentuje s protisvětlem a se stíny, libuje si v kontrastech optických i významových. Řada vystavených fotografií je ze Sobotky, zejména ze Šolcova statku.
Vstup volný
19:00 zámek Humprecht | divadelní představení
HEŘMAN JAKUB ČERNÍN NA CESTĚ ZA ALPY A PYRENEJE
Literárně-hudební pořad prověřuje, jakých forem může nabýt odborná práce historika. Musí být výsledkem jeho výzkumu nutně studie, kniha nebo přednáška? Program vznikal paralelně s kritickou edicí jedinečného cestovního deníku Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, kterou vydalo Nakladatelství Lidové noviny v roce 2014. Na pozadí čtyřleté kavalírské cesty mladého Černína po jiho- a západoevropských zemích na přelomu 70. a 80. let 17. století se odkrývá pohnutá historie vztahu jeho rodičů – hraběte Humprechta Jana a jeho italské manželky Diany Marie Ippoliti da Gazoldo. Autoři pořadu nechají promlouvat původní texty, zazní dobová hudba a ideální kulisy příběhu poskytne zámek Humprecht, jenž byl v době „velké cesty“ hlavního protagonisty úplnou novostavbou.
Režie: Eva Chodějovská-Bílková, Martin Bažil. Mluvené slovo: Martin Bažil, Zdeněk Hojda, Eva Chodějovská-Bílková, Jan Staněk, Jiří Bartoš Sturc. Hudba: členové hudebního souboru Motus Harmonicus pod vedením Jakuba Michla a hosté.
Vstupné 60 Kč
19:30 zahrada Šrámkova domu | koncerty
PLANETY
Kapela lásky šířící poetiku hlasitých kytar a zasněných tanců Audrey Hornové. Do srdcí všech ztracených a nalezených se Planety nadobro zapsaly v roce 2012 debutem Peklo, Peklo, Ráj, za který se jim dostalo ocenění Objev roku hudební ceny Vinyla. Od té doby míří rovnou na komoru všem těm, kteří věří, že jiný svět s kytarou kolem krku je možný. Citlivé vyznání lásky čelící existenciálnímu smutku nepřipouští povrchnost a kýč, surrealistické obrazy se vzájemně doplňují s angažovaností a názorem. Planety, to jsou zamlžené metafory, které šeptáte své milé na nádraží v samém srdci ocelového města. Burácející kytary místo výpravčí píšťaly. Příští zastávka na stanici věčnost.
KVĚTY
Pod vedením skladatele a textaře Martina E. Kyšperského tento brněnský kvartet již přes deset let vydává desky, o kterých se vždy mluví jako o zásadní události roku. Květy mají na své straně přízeň nejen kritiky, ale rovněž velmi nenásilně fungují jako mezigenerační most mezi posluchači. Kyšperského mikrosvěty plné samoty, smutku, ale i snově rozpačitých a vtipných příběhů mají sílu oslovit nejen bezprizorní třicátníky, do jejichž generace autor patří. Brilantní poezie všednosti je zároveň umocněna velmi originálními hudebními aranžemi. Gró kapely vychází z kytarového písničkářství, nicméně Květy již dávno odhodily všechny škatulky a volně vrůstají do záhonů folku, rocku, world music či šansonu.
Vstupné na dvojkoncert 120 Kč

Neděle 3. července

10:00 sál spořitelny | festival
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Slavnostní zahájení 60. Šrámkovy Sobotky.
11:30 Městské divadlo | konference
SOBOTECKÝ BARCAMP 2016
KLUZE! IN NEBO EX?
Otázka inkluzivního vzdělávání rozpoutala v českých médiích vášnivou bitvu. Jaké jsou však praktické zkušenosti s jeho zavedením? Jaké má podoby? A co jeho protipól, exkluze? Co s dětmi, které se nějak zásadně vymykají normě nebo jen prostému očekávání?
To vše jsou témata letošního ročníku soboteckého Barcampu, který se pokusí zprostředkovat zkušenosti s inkluzí a exkluzí v českých školách na ploše jediného dne z pohledů všech možných zúčastněných stran. Bližší informace naleznete na stránce Barcampu.
Vstupné dobrovolné
13:00 Šolcův statek | vernisáž
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ JAROSLAVA ŠÁMALA
Akademický malíř Jaroslav Šámal se narodil 27. 11. 1914 v Bosni u Mnichova Hradiště. Na výtvarnou školu při SVU Mánes poprvé nastoupil roku 1940. Ve studiích malby pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde pak v letech 1950–1951 působil i jako odborný asistent. Ve svých obrazech se soustředí především na krajinu v okolí svého rodiště, a proto v nich spatřujeme známé motivy Humprechtu, Valečova, Trosek aj. Malíř zemřel 27. 4. 1988 v Praze.
Vstup volný
14:30 zahrada Šrámkova domu | poetické odpoledne
MEDVÍDEK PÚ
Čekáte medvěda, prasátko a osla? Pak vězte, že dostanete rovnou tři medvědy a dvě prasátka. Osel vždy stačí jen jeden. Bude se bzučet, tančit, zpívat, závodit a hrát . Dozvíte se též, jak se prasátko vyrovná se svou temnou minulostí a jak tráví čas medvídek Pú při svých procházkách. To vše v rodinném představení Studia Šrámkova domu. Délka 40 minut.
FERLINGHETTIHO POEZIE
Extatické verše amerického básníka Lawrence Ferlinghettiho plné nespoutanosti a svobody, originálně doplněné blues. Básně, akustická a elektrická kytara, housle a občasný zpěv. Vítejte v obrazárně pocitů. Účinkuje plzeňské hudebně-poetické seskupení Na cestě: Ilona Gruberová – recitace, Josef Gruber – akustické kytary, zpěv, Tomáš Lachman – elektrická kytara, housle.
Vstupné dobrovolné
17:00 kostel sv. Maří Magdaleny | koncert
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
MIROSLAV KEJMAR je prvním trumpetistou České filharmonie. Patří k nejvýznamnějším českým sólistům známým nejen v Evropě, ale i ve světě, zejména v Japonsku. Jeho repertoár tvoří koncerty od barokní hudby po soudobou hudbu, jeho diskografie obsahuje zásadní díla trumpetové literatury zaznamenané i na nahrávkách významných světových gramofonových společností.
ALEŠ BÁRTA je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků. Jeho koncertní repertoár obsahuje stěžejní díla světové i české varhanní tvorby od baroka po současnost. Jako sólista vystupuje s významnými symfonickými i komorními orchestry. Uvádí premiéry soudobé varhanní hudby.
Vstupné 120 Kč
19:30 Městské divadlo | divadelní představení
VALDŠTEJN (HOSPODSKO-ŠARVÁTKOVÉ POLITIKUM)
Divadlo Geisslers Hofcomoedianten, soubor původem z Kuksu, uvádějí Valdštejna, muže původem ze sousedních Heřmanic, vojáka, politika, podnikatele a akcelerátora českého baroka.
Příběh jedince, který se vlastními silami dostal na české poměry nebývale vysoko, příběh císaře, který možná mohl být zrazen, a příběh koně, který to všechno viděl. Posaďte se s námi do hospody! Kdo toho nejvíc vypije a kdo to nakonec zaplatí? Čas se krátí a masopust se blíží! Kdo už má dost? Geisslerovský Valdštejn vznikl na základě barokního textu – vůbec prvního dramatu zabývající se jeho osudem – Tragédie Albrechta z Valdštejna od Henryho Glapthorna z roku 1640.
Scénář a režie: Petr Hašek. Hrají: Martin Bohadlo, Vladimír Polívka / Petr Šmíd, Václav Chalupa, Bartoloměj Veselý, Dominik Linka, Aleš Pospíšil, Alena Bazalová, Kristýna Šrolová.
Vstupné 120 Kč
22:00 zahrada Šrámkova domu | filmová projekce
POLEDNICE
Jak zprostředkovat hrůzu Erbenových veršů tak, aby ji přijal současný divák? Ideálně jejich zastřením a opisem, jak aspoň předvádí řešení s Aňou Geislerovou a Danielou Kolářovou v rolích žen pokoušených svými nervy. Pozadí zůstalo původní: horké letní dny, matka svářící se se svým umanutým dítětem na venkovské samotě, v níž zoufale chybí mužská přítomnost, stres v matčině nitru přerůstající v šílenství. Nový a ovšem soudobý je však vztah příčin a následků.
Režie Jiří Sádek. Hrají Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Daniela Kolářová.
Vstupné 60 Kč

Pondělí 4. července

09:00 sál spořitelny | přednáška
PhDr. PAVEL ŠIDÁK, Ph.D.
LYRIKA, JEJÍ POVAHA A MÍSTO V CELKU LITERATURY
Přednáška nejprve objasní místo lyriky v rámci umělecké literatury (tj. beletrie) a shrne základní způsoby, jimiž lze lyriku definovat. Krátce se zmíníme o dějinách pojmu lyrika i o historii lyriky samotné. Jádrem výkladu ale bude povaha lyriky, její práce s časem a s motivy, a zejména možnosti lyrického jazyka, což následně umožní rozkrýt a zpřehlednit lyrické subžánry a typy (tzv. absolutní, čistá, konkrétní poezie) a také popsat vztah lyriky k jiným uměleckým druhům. Vše bude doloženo na příkladech z české i světové literatury.
Vstupné dobrovolné
14:00 zahrada Šrámkova domu | autorské čtení
MILAN URZA je kytarista, skladatel, zpěvák a textař (hudební skupiny První hoře a sólového projektu Kaspar Melichar), básník a prozaik. Pracuje jako literární redaktor a historik architektury. Publikoval např. román Jeremiášův vztek (Tvar 2012 a Trigon 2014) a sbírky poezie, např. Pukliny (Větrné mlýny 2008, nominace na Cenu Jiřího Ortena). Literární tvorbu i rozhovory publikuje časopisecky a na internetu.
Vstupné dobrovolné
15:30 dům s pečovatelskou službou | poslech a beseda
AUDIOKNIHA V ČESKÉM ROZHLASE
Zatímco audioknihy jsou celosvětovým fenoménem již několik let, v České republice získávají na oblibě až v posledních pěti letech. Věděli jste však, že Český rozhlas se jim ve svých četbách na pokračování věnuje vlastně už více jak 50 let? Vydáte-li se s námi na procházku rozhlasovým obchodem mluveného slova Radioteka.cz, uslyšíte mimo jiné i ukázky z Cirkusu Humberto s Rudolfem Pellarem nebo Rybí krve s Danou Černou.
Jako hosté vystoupí zástupci Radioservisu.
Vstupné dobrovolné
17:00 zahrada Šrámkova domu | autorské čtení
RADEK MALÝ je básník, překladatel a vysokoškolský pedagog. Je držitelem Ceny Jiřího Ortena a dvou ocenění Magnesia Litera. Doposud vydal pět básnických sbírek, několik knih pro děti a mimo jiné publikoval také Poetický slovníček dětem v příkladech (2015). V rámci svého autorského čtení představí básnickou tvorbu pro děti i pro dospělé, se zvláštním přihlédnutím k možnostem tvůrčího psaní podle zmíněného poetického slovníčku.
Vstupné dobrovolné
19:30 zahrada Šrámkova domu | koncerty
DĚTI MEZI REPRÁKAMA
Nový projekt hudebníka a textaře Dominika Zezuly, dříve známého jako polovina z existenciálně popového dua post-hudba. Na své sólové dráze se rozhodl dát svým již tak formálně i obsahově hutným textům ještě větší prostor. Ve spolupráci s významnými hudebníky současné mladé scény loni natočil ceněný debut Újezd, kde jeho poetika našla přirozené útočiště v žánru slowcore. Pomalu vybrnkávané akordy se líně táhnou řekou minimalistických aranží a Zezula do nich vypráví mnohovrstevnaté příběhy. Nikdy však není hlavním, ba ani vedlejším aktérem svých obsáhlých světů. Jeho ústa promlouvají z pozice nezúčastněného pozorovatele, který však objekty svého zájmu udržuje ve velmi intimní vzdálenosti. Žádné refrény, rýmů pomálu, času spousta.
KATARZIA
Pod tímto lyrickým pseudonymem se ze svých prožitků vyzpívává slovenská hudebnice Katarína Kubošiová. Chytré jazz-folkové aranže, bohatá obrazotvornost a osobitý projev. To vše dokázala Katarzia předvést na svém debutu Generácia Y vydaném v roce v 2013. Sebevědomě a bez zbytečného patosu se na něm vyrovnává s každodenními bolestmi a radostmi života. Rozchody, zamilovanost, strefování se do vlastní generace a další rozchody. Fňukání na kachličkách i z vágného jasné. Nicméně v momentu, kdy by začalo hrozit, že se introspektivní otevřenost přelije do ublížené popisnosti, má Katarzia vždy v rukávu způsob, jak se trefně a vtipně shodit, nešetříc přitom sebe ani své okolí. Girl folk rap po slovensky.
Vstupné na dvojkoncert 120 Kč

Úterý 5. července

09:00 sál spořitelny | přednáška
Doc. PhDr. JIŘÍ BRABEC, CSc.
ZTRÁTY A NÁLEZY. GLOSY K POEZII FRÁNI ŠRÁMKA, JAROSLAVA SEIFERTA A IVANA BLATNÉHO
V určitém období, kdy dospějí k obdivované virtuozitě, opouštějí básníci dosavadní poetiku a hledají pro svou tvorbu nové možnosti. Jakou měla tato „vnitřní výzva“ podobu a jak ji přijali čtenáři, bude přednáška dokumentovat na tvorbě básníků tří generací.
Vstupné dobrovolné
14:00 sál spořitelny | poetické pásmo
AUTOR MÉHO SRDCE
Literárně-hudební pásmo. „Pochopitelně se nikdy nemůžeme vyrovnat svým vzorům, ale stáváme se jejich pokračovateli.“
V programu vystoupí Dana Beranová a Václav Franc, básníci z Jičínska, společně se skupinou Písničkáři Ze šuplíku. Představí trojici autorů, která je inspirovala v jejich vlastní tvorbě. Zazní poezie Jana Skácela, Alexandra Sergejeviče Puškina a Jiřího Žáčka a následně ukázky z tvorby samotných jičínských básníků. Poezii doplní hudba a texty Dany a Hynka Beranových.
Vstupné dobrovolné
14:00 zahrada Šrámkova domu | autorské čtení
ALENA ZEMANČÍKOVÁ vystudovala dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, dnes zde externě vyučuje. Od roku 1997 je zaměstnána v Českém rozhlase. Vydala povídkovou knížku Bez otce, jednotlivé povídky v souborech Nech mě žít a Ty, která píšeš, dětskou knížku Mařenka a Čenda a krátké texty v knize nazvané Značkování. V roce 2015 vydala knihu Příběh v řeči nepřímé. Spolupracuje s řadou médií, zejména literárních.
Vstupné dobrovolné
15:30 dům s pečovatelskou službou | poslech a beseda
U MIKROFONU HANA KOFRÁNKOVÁ
Jediná rozhlasová režisérka, která zároveň patří i mezi významné interprety četeb neboli audioknih. Budete mít možnost poslechnout si její četbu hned v několika rovinách – od Babičky Boženy Němcové po román Petry Hůlové Přes matný sklo. Chcete-li vědět, jak Hana Kofránková pracuje jako režisérka, potom se můžete těšit například na úryvky z její loňské režie románu Mika Waltariho Nesmrtelný Etrusk, dramatizace s více než 50 herci.
Moderuje Libor Vacek, hostem bude Hana Kofránková.
Vstupné dobrovolné
16:00 Městské divadlo | divadelní představení
IDEÁLNÍ HRA
Ideální… Co je to vlastně ideální? Hra, kterou napsaly dvě holky. Hra, kterou napsaly, když jim bylo patnáct. Hra, která se realizuje už druhým rokem. Hra, která od té doby zapomněla svůj původní text. Hra, která vzniká při hře. Hra o škatulkách a klišé. Hra na dospívání, hra na pravdu. Počet hráčů: osm. Jeden život, bez přestávky. Představení pro děti od 13 let.
Režie Daniela Samsonová. Hrají členové souboru KLAP.
Vstupné dobrovolné
17:00 zahrada Šrámkova domu | autorské čtení
PŘEMYSL KREJČÍK je prozaik a básník, šéfredaktor literárního časopisu Partonyma. Autor básnické sbírky Křehké nepřenášet (2015), sbírky sci-fi povídek Kybersex (2016), spoluautor románu Šest nevinných (2015). Aktuálně připravuje román Univerzální katalog zoufalců a druhou sbírku veršů Dvě plata Paralenu. V rámci svého čtení představí básně z první sbírky, dosud nepublikované verše z připravované knihy a také krátkou ukázku prózy.
Vstupné dobrovolné
19:30 sál spořitelny | poetické pásmo
MODLITBY A MEDITACE O LÁSCE A NADĚJI
Hudebně-poetické pásmo přináší napříč tisíciletími zjištění, že člověk je ve svých nejistotách a hledání stále stejný a že i několik tisíc let staré texty vyjadřují naši bolest, ale i radost a naději. Posluchači uslyší úryvky z děl sv. Františka z Assisi, Christiana Rosenkreuze, Jana ze Žatce, Jana Husa, Françoise Villona, J. A. Komenského, Chalíla Džibrána, sv. Jana Pavla II., Erwina Kukuczky a dalších. Připravili, přednesou a zpěvem a hrou na dobové nástroje ozdobí Jitka Molavcová a Alfred Strejček.
Vstupné 120 Kč
20:00 Městské divadlo | tělesné pásmo
HOLUB
Tělo. Klec. Šeď. Monotónní zvuky. Tělo jako klec? Zvuky jako pouta? Neutěšená a nesnesitelná situace vedoucí k nevyhnutelnému závěru. K čemu vede vnitřní pnutí, pokud dojde k odcizení od přirozeného? A za jakou cenu se holubi spokojí s iluzí skal, již jim poskytují mrakodrapy velkoměst? Konceptuální performance využívající různorodých uměleckých prostředků pohybující se na pomezí výtvarné a zvukové instalace, současného tance, fyzické poezie a mluveného slova.
Soubor Ant(i)mality Company. Koncept: Marie Schwarz a kolektiv. Produkce: Zdeňka Veselá. Zvuk: Jan Novotný. Mluvené slovo: Viktor Preiss. Hrají: Jiří Novák, Anna Svobodová, Tereza Dvořáková.
Vstupné 30 Kč
22:00 zahrada Šrámkova domu | filmová projekce
NIKDY NEJSME SAMI
Petr Václav nikdy nepsal a netočil hloupé filmy, ostatně jeho romská Cesta ven byl zvrat v tuzemském sociálním filmu. Letos přišel Václav s novinkou, která se jmenuje Nikdy nejsme sami. Opět se jedná o příběh podivuhodných figur z periferie: paranoidní bachař se spřáhne s nezaměstnaným hypochondrem; bílá prodavačka se zamiluje do romského vyhazovače z bordelu. Ale žádné drama, bravurní absurdní komedie.
Scénář a režie Petr Václav. Hrají Karel Roden, Lenka Vlasáková, Miroslav Hanuš.
Vstupné 60 Kč

Středa 6. července

09:00 sál spořitelny | přednáška
PhDr. MARIE LANGEROVÁ, CSc. A MILOSLAV TOPINKA
POEZIE V PROSTORU – BÁSNICKÉ EXPERIMENTY ŠEDESÁTÝCH LET Z DNEŠNÍHO POHLEDU
V přednášce se v souvislosti s novou knihou Miloslava Topinky otevře kontext básníků vstupujících do literatury v šedesátých letech. Existovalo nějaké generační spolčení básníků „sirotků“ (Antonín Brousek) ve společné řeči Petra Kabeše, Ivana Wernische, Jiřího Gruši a jiných z okruhu Sešitů pro mladou literaturu? V jakém smyslu byla jejich poezie pokusem ve vztahu k tradici „lyriky“?
Na přednášku volně naváže autorské čtení Miloslava Topinky.
Vstupné dobrovolné
14:00 zahrada Šrámkova domu | autorské čtení
IVAN MOTÝL je básník, publicista, redaktor časopisu Týden, amatérský historik a historický amatér, piják piva a starý žvanil. Samozvaný kurátor galerie Červený kostel v Hlučíně (s manželkou Elli Tiliu), příležitostný recitátor (Česko jedna báseň, Potulný dělník atd.) a dopisovatel roztodivných plátků (RozRazil, Weles, Protimluv atd.).
Vstupné dobrovolné
15:30 dům s pečovatelskou službou | poslech a beseda
ČETBA Z ORIENTU HANY MACIUCHOVÉ
Hana Maciuchová má v archivu Českého rozhlasu mnoho nezaměnitelných rolí v dramatizacích i četbách na pokračování. V poslední době vyšla například Enigma Emy Göring Wernera Fritsche, předtím připravila s Josefem Somrem Pohádky tisíce a jedné noci. Na podzim se chystá vydání její četby z románu čínské autorky Jung Chang Divoké labutě.
Moderuje Aleš Vrzák, hostem bude Hana Maciuchová.
Vstupné dobrovolné
17:00 zahrada Šrámkova domu | autorské čtení
LUKÁŠ VAVREČKA je básník a prozaik, zakladatel literárního čtvrtletníku Partonyma. Je mimo jiné autorem knih Vyhnanec s křídly (2008), Idealistický román (2009), Alibi na příští noc (2014), Dej holce jméno (2015) a spoluautorem detektivního románu Šest nevinných (2015). V jeho díle se setkávají prvky detektivního žánru, lyrického románu a magického realismu. Představí svou rukopisnou i publikovanou poezii a lyrickou prózu z posledního období.
Vstupné dobrovolné
17:00 koupaliště Sobotka | sportem ku zdraví!
ŠRÁMKOVA JEDENÁCTKA
Běžecký závod po malebných lesních cestách Českého ráje pro okysličení kulturou znavených těl účastníků festivalu, otevřený také domácím soboteckým i přespolním běžcům. Start a cíl závodu bude na městském koupališti v Sobotce.
Délka trasy 11 km. Registrace od 17 hodin na koupališti, start závodu je v 18 hodin. Vyhlášení výsledků pak ve 20 hodin také na koupališti.
Startovné zdarma
19:30 Městské divadlo | divadelní představení
NA SLEPIČÍM ZÁMKU
Inscenace o životě a době básnířky Suzanne Renaud, ženy básníka Bohuslava Reynka. Freska – obraz a legenda o Suzanne Renaud, ženě, se kterou se osud ani dějiny nemazlily, a také o jejích blízkých. Společenský lesk a postavení, přepych, francouzské univerzitní i přímořské klima postupně zcela vyměnila za českou bídu, špínu a osamění. Žena básníka a grafika Bohuslava Reynka se stala nejprve dobrovolně a poté i souhrou dějinných okolností vězeňkyní v cizí zemi, aby tam nakonec v chudobě a tichosti umřela „zapomenutá jako kůrka chleba za starou almarou“. A přece… Volně inspirováno odkazem a díly Suzanne Renaud, Bohuslava, Jiřího a Daniela Reynkových a knihami Aleše Palána a Lucie Tučkové.
Chemické divadlo. Scénář a režie Vojtěch Bárta. Hrají Marta Vítů, Bohdan Bláhovec, Vojtěch Hrabák, Eliáš Jeřábek, Dana Marková.
Vstupné 120 Kč
22:00 zahrada Šrámkova domu | koncert
MAKAK
Brněnská multiinstrumentalistka Kateřina Koutná vás pomocí roztodivných elektronických nástrojů vezme na procházku virtuálním lesem. Latentní rytmy při kličkování mezi stromy, statické plochy při sezení na mechu. Makak je one woman show, která balancuje na hranici mezi posluchačsky náročnější hudbou a líbivostí. Disonance elektroakustického světa se postupně rozmělňují v příjemných harmoniích a pronikavý Kateřinin hlas propůjčuje zasněné hudební mlze písňovou formu. Hudební produkci doplní živou projekcí vizuální umělkyně Anna Balážová.
Vstupné 60 Kč

Čtvrtek 7. července

09:00 sál spořitelny | přednáška
Doc. PhDr. MARTIN PILAŘ, CSc.
TOTÁLNÍ A TRAPNÁ LYRIKA ČESKÉHO UNDERGROUNDU
V úvodu přednášky budou přehledně shrnuty hlavní rysy českého literárního undergroundu v době stalinismu (po únoru 1948) a neostalinismu (po srpnu 1968). Poté se pozornost zaměří na hlavní typy básnického výrazu v první fázi undergroundu, tedy na lyriku totálního realismu, trapné poezie a super-sexdadaismu (v pojetí E. Bondyho, I. Vodseďálka i raného B. Hrabala). Působení těchto individuálních uměleckých programů bude sledováno i v undergroundové poezii po roce 1968, a to zvláště v tvorbě I. M. Jirouse, P. Zajíčka, Jáchyma Topola a J. H. Krchovského.
Vstupné dobrovolné
14:00 zahrada Šrámkova domu | autorské čtení
KAREL ŠKRABAL vystudoval strojní průmyslovku. Od roku 1992 pracuje jako novinář (Český deník, Lidové noviny, TV Nova, naposledy 16 let v Mf Dnes, od července 2015 je zástupcem šéfredaktora regionálního zpravodajství České televize). Člen literární skupiny Vítrholc. Autor básnických sbírek Zapalte Prahu, Šlehačka, Druhá verze pravdy, Strašpytel a Rádio Vítrholc.
Vstupné dobrovolné
15:30 dům s pečovatelskou službou | poslech a beseda
HRABALOVSKÉ VARIACE
Výprava režiemi Hrabalových románů Ostře sledované vlaky, Jarmilka a Bambini di Praga, které v průběhu posledních let připravil režisér Aleš Vrzák s Jaroslavem Pleslem a Oldřichem Kaiserem. Přijďte si poslechnout část tragikomického příběhu Miloše Hrmy, který se stal předlohou oscarového filmu Jiřího Menzela. Oldřich Kaiser vám předvede 100 postav z okruhu falešných pojišťováků, můžete také obdivovat krásnou duši svačinářky Jarmilky v jeho podání.
Moderuje Libor Vacek, hostem bude Aleš Vrzák.
Vstupné dobrovolné
17:00 zahrada Šrámkova domu | autorské čtení
JIŘÍ STUDENÝ je básník a esejista, šéfredaktor literárněkulturního časopisu Tahy. V posledních letech publikuje pod pseudonymem Dr. Krejzyberd, knižně vydal šest básnických knih a soubor esejů o tvůrčím psaní Dramata jazyka (2010). K poezii se snaží přistupovat intuitivně a hravě, slova jsou pro něj primárně fyzickými fenomény. Představí poslední dvě sbírky S lotosem za pasem (2013) a Varných konvic sten (2015).
Vstupné dobrovolné
19:30 Městské divadlo | divadelní představení
KABARET NAHATÝ SHAKESPEARE
Pět v jednom aneb Pět nejslavnějších tragedií Williama Shakespeara v jedné divadelní komedii. Všechno, co jste chtěli vědět o Shakespearovi a báli jste se zeptat! Chytrá komedie, která se s nadsázkou a humorem věnuje pěti nejznámějším shakespearovským tragediím. Kabaretní formou odlehčené temné příběhy plné vražd, mystiky i tragické lásky. Kombinace kabaretu, včetně autorských písniček, s původními slavnými výstupy a monology ze shakespearových tragedií tvoří dohromady nesmírně živý divadelní tvar.
Divadlo Tramtarie (150 minut s přestávkou). Režie Jiří Trnka. Hrají Petra Konev Čiháková, Jana Posníková, Bořek Joura, Martin Dědoch a Václav Stojan.
Vstupné 120 Kč
22:00 místo bude upřesněno v den konání | poetické pásmo
SPOLEČNOST MRTVÝCH BÁSNÍKŮ
Každý rok opustí tento svět někdo, komu říkáme básník – člověk s darem jazyka, myšlenky a citu. Diváci i účinkující se s umělcem rozloučí způsobem nejpatřičnějším, kolektivní vzpomínkou na jeho dílo. Tento pořad v podání Císařova nového divadla provází festival Šrámkova Sobotka již od roku 2007 a celou dobu v něm účinkuje Císařovo nové divadlo – a především vy.
Vstup volný

Pátek 8. července

09:00 sál spořitelny | přednáška
Doc. JUSTIN QUINN, Ph.D.
DVĚ CESTY Z ČESKÉ POEZIE
Říká se, že česká poezie je jedna z nejlepších na světě, „akorát o tom nikdo neví, protože je nepřeložitelná“. Přednáška se bude zabývat dvěma českými básníky a cestami jejich veršů do angličtiny. Prvním je Miroslav Holub, nejproslulejší český básník, aspoň z anglofonního hlediska, druhým Bohuslav Reynek. Proč je M. Holub v překladu úspěšný, zatímco B. Reynek, jehož verše Justin Quinn v současnosti překládá, je ve Velké Británii a USA dosud neznámý? Co tento kontrast sděluje o vztahu mezi anglofonní a českou kulturou a o překládání poezie vůbec? A doví se svět někdy o kvalitě české poezie?
Vstupné dobrovolné
14:00 zahrada Šrámkova domu | autorské čtení
PATRIK LINHART je spisovatel, výtvarník, performer, mystifikátor. Absolvoval vysokoškolská studia s titulem inženýr ekonomie. Poté pracoval jako personalista, ekonom, sociální pracovník, novinář atd. Od roku 2010 je na volné noze. Publikuje pod řadou pseudonymů, vydává revue Dekadent geniální. Provozuje vědecké studio Stará milenka. Působil v radikálním baletu Vyžvejklá bambule, nyní je činný ve skupině Kundí frky.
Vstupné dobrovolné
15:30 dům s pečovatelskou službou | poslech a beseda
HORDUBAL IGORA BAREŠE
Igor Bareš je nejen vynikajícím hercem, ale také velkým milovníkem literatury. Pro dnešní posluchače pomohl znovuobjevit Čapkův román Hordubal. Sám s tímto textem přišel do brněnského studia Českého rozhlasu, jehož vedení přesvědčil, aby román natočilo. Tento herec byl zároveň dlouhá léta spojován s nejdelší audioknihou nejen v České republice, ale zřejmě i na celém světě – Toulky českou minulostí čítají přes 1000 dílů, tedy více než 400 hodin poslechu o českých dějinách.
Moderuje Václav Žmolík, hostem bude Igor Bareš.
Vstupné dobrovolné
17:00 zahrada Šrámkova domu | autorské čtení
JANA ORLOVÁ je básnířka a performerka, usiluje o reflexi každodenního života, k níž používá základní, jednoduchá slova. Debutovala sbírkou Čichat oheň (2012), číst bude z rukopisu Proč toužím po diamantech. Důležitou roli v její tvorbě hraje tělesná zkušenost, která dnes představuje poslední záchytný bod osobní autenticity. Tělesnost však pro autorku neznamená konečnou metu, nýbrž jen zprostředkovává pocity a situace, jež jinak skrýváme.
Blok autorských čtení bude zakončen prezentací nakladatelství Pavel Mervart, které vydává především odbornou literaturu různého zaměření (antropologie, literární věda, filozofie, historie, teoretická biologie aj.), výběrově se však věnuje též domácí i překladové beletrii. Za prestižní je v tomto směru považována Edice současné české poezie (řídí Marek Stašek, kupříkladu tři sbírky Bohumily Grögerové, jejíž Rukopis získal cenu Magnesia Litera 2009), básnická produkce vychází také mimo edice (Bronislava Volková, Milan Šedivý, David Růžička, Dr. Krejzyberd ad.).
Vstupné dobrovolné
19:30 sál spořitelny | radostné pásmo
U SPLAVU OKOUZLENÝCH SLOV
… nabízejí společnou chvilku legendární český herec Luděk Munzar a básník, textař a rozhlasový moderátor František Novotný. S úsměvem i poezií budou hovořit o svém vztahu k Sobotce, o vzájemné spolupráci a o zážitcích u mikrofonu, o působení na scéně Národního divadla i před kamerou, o setkáních se zajímavými osobnostmi, o hudbě života a tom, kde hledat radost.
Vstupné 120 Kč
22:00 sál spořitelny | poetické pásmo
UČITELSKÁ DÍLNA
Závěrečné vystoupení shrnující celotýdenní práci účastníků učitelské dílny pod vedením Hany Kofránkové.
Vstupné dobrovolné

Sobota 9. července

08–13:00 náměstí Míru | jarmark
TŘEŠŇOVÝ JARMARK
O nulu méně než festival Šrámkova Sobotka má tradiční Třešňový jarmark, který bude již pošesté jeho sladkou tečkou. O další nulu více ale jistě bude opět návštěvníků, kteří ocení pestrou nabídku ovoce, zeleniny, květin, řemeslné i umělecké výrobky regionálních tvůrců, neziskových organizací i hudebně-taneční vystoupení na soboteckém náměstí. Nebude chybět každoroční benefice.
Vstup volný
10:00 Městské divadlo
ZAKONČENÍ FESTIVALU A JARMARK TVŮRČÍCH DÍLEN
Závěrečná prezentace účastníků tvůrčích dílen Šrámkovy Sobotky 2016.
Vstupné dobrovolné
19:30 zahrada Šrámkova domu | koncert
FESTIVALOVÁ HUDEBNÍ TEČKA
K tanci a poslechu zahrají uskupení:
URBAND
Brněnské trio pod vedením multiinstrumentalisty Tomáše Vtípila. Pouliční šraml, který nasaje libovolnou píseň do svého kostitřasného soukolí a semele ji do podoby, jež připomíná řev vycházející z podezřelého lokálu po zavíračce. V živelném vystoupení kapely se Velvet Underground potkávají s ruskými tradicionálami a Einstürzende Neubauten si notují do rytmu tanga.
STŘEPY
Androš-kid-metal ve formě svých nikdy nevlastněných starších bratrů. Gagarin to má těžký. Po nich doubravníková potopa…
Vstupné 120 Kč