V roce 1999 začal vycházet časopis SPLAV!, Sobotecký pravidelný, lehce avantgardní věstík. Do tehdejší redakce patřili Josef Šlerka, Veronika Tupá, Hubert Hesoun, Zuzana Štefková, Ondřej Černoš, Radim Kučera, Tomáš Horyna, Michal Thoma. Někteří redaktoři se postupně stali organizátory festivalu, někteří zůstali v redakci, někteří spíš v Zahradě u piva… Redakce se zkrátka turbulentně proměňovala, časopis dospíval a na konci 60. ročníku festivalu, v době svých 18 narozenin, přijal nové jméno: Raport!

Archiv časopisu zde. Redakci můžete kontaktovat na raport.redakce@gmail.com

Časopis vydává spolek Splav! a není tedy oficiálním festivalovým periodikem.