Šrámkova Sobotka

61. ročník Šrámkovy Sobotky, festivalu českého jazyka, řeči a literatury

Jako každý rok i letos můžete v kraji pod Humprechtem strávit týden ve společnosti slov, ať už na přednáškách, koncertech či autorských čteních. Pokud chcete týden strávit aktivně, přihlaste se na některou z dílen, které probíhají od pondělka do pátku dopoledne, anebo jen přijeďte a choďte na program – brány festivalu jsou otevřeny po celý týden, můžete se tedy stavit jen na odpoledne, na den, na dva… Ubytování vám rádi zajistíme.

A stejně jako každý ročník, i ten letošní je tematicky zaměřený:

Kritika, výpověď umění?

F. X. Šalda, o němž se někdy mluví jako o největším z českých kritiků, by letos oslavil 150. narozeniny – anebo 80. úmrtniny. Zajímá nás, jak moc se od doby, kdy Šalda zemřel, proměnilo pojetí uměnovědné kritiky a za jakým účelem vlastně vznikala tehdy a proč vzniká dnes. Někteří tvrdí, že kritik je nepřítelem umělce, jiní zase, že umění by bez kritiky ztrácelo smysl, protože by se mu nedostávalo dostatečné reflexe. Každý čtenář, divák, posluchač je snad tak trochu kritikem, ale mohl by být kritikem z povolání? A co teprve, když by se sama kritika stala uměním! Kritický hlas však nenáleží pouze těm, kteří literaturu sledují takříkajíc z vnějšku. Nedílnou součástí je i tzv. umění angažované – názorným příkladem v českém kontextu je například písničkářství. Jak vypadá angažované umění dnes, na co reaguje a jak rezonuje v českém prostředí? Téma letošního ročníku Šrámkovy Sobotky vyvolává samé otázky, pojďme na ně společně hledat odpovědi.

Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o historii festivalu, klikejte zde.

Pokud by se vám zastesklo po brutálně avantgardní publicistice, zalistujte staršími čísly časopisu Splav!. Ale pozor: Splav!, oficiální festivalové periodikum festivalu Šrámkova Sobotka, se po dlouhých a bouřlivých 18 letech své existence rozhodl k 9. 7. 2016 změnit svůj název na Raport!, k čemuž tehdy Marie Feryna napsala, že „s dospělostí je čas přijmout zodpovědnost za své činy a v ideálním případě se zbavit hříchů mládí“.

Archiv časopisu zde.

A protože nejen slovy živ je člověk, nabízíme také pestrou nabídku ubytování, zlevněné stravování, pro robátka dětské dílny a pro všechny pak permanentku! Pokud byste měli zájem o hromadnou objednávku nebo potřebovali s čímkoli pomoci, pište na info@sramkovasobotka.cz.