Tři výročí české grafiky

Základní škola

Sté výročí vzniku Spolku sběratelů a přátel exlibris (SSPE), nejstaršího spolku samostatného Československa, připadá na letošní rok, beztak již bohatý na nejrůznější výročí. Mezi jinými jsme si v závěru loňského roku připomněli 100 let od založení SČUG Hollar, který vznikl na sklonku rakouské monarchie a první výstavu uvedl v roce 1918. V létě si připomínáme 10. výročí úmrtí našeho přítele RNDr. Karla Samšiňáka, dlouholetého předsedy SSPE a zakladatele galerie a tradice výstav na Šolcově statku v Sobotce. – Na tyto momenty, které se protínají, reagujeme výběrem grafiky a exlibris od autorů převážně zakladatelské generace spolku Hollar. Mnohé z nich Český ráj inspiroval (M. Švabinský, T. F. Šimon, K. Vik a A. Majer, P. Šimon). – RNDr. Karla Samšiňáka si připomínáme výběrem jeho exlibris od výtvarníků, se kterými ho pojilo přátelství a kterým umožnil vystavovat na Šolcově statku, i když jinde nemohli.

Neviditelný most. Milada Topičová Blekastadová

Mětská knihovna Fráni Šrámka
Výstava představuje životní osudy a rozsáhlé aktivity literární historičky, komenioložky, překladatelky, spisovatelky a vysokoškolské pedagožky Milady Topičové Blekastadové (1917–2003). Od svých šestnácti let žila v Norsku a zásadně se zasloužila o propagaci české literatury v této zemi. Výstava klade důraz na její dílo komeniologické a překladatelské, ale i na četné kontakty s českým prostředím a zásluhy o podporu českého disentu. Autory výstavy jsou Karolína Stehlíková ze spolku Elg, Vladimír Urbánek z Filosofického ústavu AV ČR a Eva Spira z Oslo.

TGM to nikdy nebude mít lehké

Sál spořitelny
Masaryk stanul v čele naší země přesto, že neváhal bořit národní mýty a stereotypy, bojovat proti pověrám a předsudkům. Kromě otázek souvisejících s postavením malého národa mu ležel na srdci i osud demokracie. O jejích podobách i o rizicích, která ji ohrožují, soustavně přemýšlel. Jeho úvahy o politice, demokracii, svobodě, vlastenectví či náboženství, které výstava přibližuje, jsou stále inspirativní. Současně bychom ale neměli ztrácet ze zřetele slova Jana Skácela: „Budou ho citovat. Ale řídit se podle něho nebudou. Nikdy se podle něho neřídili.“ Autorem výstavy je Zdeněk Hazdra z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Jiří Anderle. Kresby a grafiky

Šolcův statek
Jiří Anderle se narodil 14. 9. 1936 v Pavlíkově. Roku. 1961 absolvoval AVU u prof. Pelce a Silovského. Svérázný výtvarný styl si vytříbil během působení v Černém divadle, kde působil nejen jako výtvarník, ale i jako herec a technik. Jeho všestranný talent se uplatňuje i v hudbě (bubeník Grafičanky) a v literatuře (životopisná kniha Láska za lásku, vysílaná na ČRo Dvojka).

Jaroslav Podmol a Barbora Podmolová: Keramika

Lapidárium Šolcova statku
Jaroslav Podmol (1924–1995) – v letech 1948–1953 studoval sochařství na VŠUP u prof. Jana Kavana. Celý svůj umělecký život zasvětil keramice. Několikrát vystavoval v Sobotce, nejprve ve výstavní síni Knihy, poté i na Šolcově statku.
Barbora Podmolová (1958, Praha) v letech 1973–1977 studovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni. Věnuje se samostatné keramické tvorbě a současně působí jako pedagožka výtvarné výchovy.

Vzpomínka na Zámek devatera pohádek

Zámek Humprecht
Vstupné: 25 Kč
Výstava je letmou vzpomínkou na legendární výstavu nakladatelství Albatros na zámku Humprechtu v 70. a 80. letech 20.století. Původní expozici připravili Petr Hora Hořejš a Stanislav Holý, v rámci jejich poetiky současná výstava fabuluje některé jejich myšlenky a nabízí prostor pro zamyšlení nad knihami pro děti i místo pro čtení.