Otázka inkluzivního vzdělávání rozpoutala v českých médiích vášnivou debatu. Jaké jsou však praktické zkušenosti s jeho zavedením? Jaké má podoby? A co jeho protipól, exkluze? Co s dětmi, které se nějak zásadně vymykají normě nebo jen prostému očekávání?

To vše jsou témata letošního ročníku soboteckého BarCampu, který se pokusí zprostředkovat zkušenosti s inkluzí a exkluzí v českých školách na ploše jediného dne z pohledu všech možných zúčastněných stran.

 

Program

Začátek
11:00 Josef Šlerka: Zahájení
11:05 Daniel Prokop: Nerovnosti a inkluze ve školství a jejich vztah s chudobou

I. Blok
11:30 Jan Korda: Kvalitní vzdělávání není o inkluzi ani exkluzi
11:50 Bohuslav Kartous: Skandinávské zkušenosti s inkluzí
12:10 Janek Wagner: Co nás bude stát inkluze?
12:30 Lenka Hečková: Inkluze jako samozřejmost

12:50 – 14:10 PAUZA – Oběd

II. Blok
14:10 Olga Kučerová: Z pohledu školního psychologa
14:30 Daniela Halamková: Inkluze, která se nepovedla
14:50 Lucie Trojanová: „Víš co, ve třídě musíš mít respekt…“ (Adam, 12 let) – Inkluze z pohledu osobního asistenta

15:10 – 15:40 PAUZA – Káva

III. Blok
15:40 Hana Mlynářová: Inkluzivní vzdělávání a děti s odlišným mateřským jazykem
16:00 Petr Jan Vinš: Strašidlo islámu? Škola jako prostor deradikalizace.

16:20 Závěrečná diskuseBarCamp je svobodná konference, jejíž základní ideou je zrušit hranice mezi pořadatelem konference a jejím účastníkem a bez profilovaného výběru přednášejících umožnit jakémukoli zájemci vystoupit se svým příspěvkem.

Přehled minulých soboteckých BarCampů naleznete zde.